نیاز به ایجاد کمپینی برای پایان دادن به نزاع

رضافرصتی *


هستند شهرهای همجواری در کشورمان که مردمان این شهرها نسبت به شهر همجوار خود حس برتری طلبی یا رقابت طلبی دارند. نمونه آن شهرهای اهواز و آبادان ، قزوین و تاکستان ، ساری و قائمشهر ، لاهیجان و لنگرود ، فومن و شفت و... هستند. اما در این بین دو شهر هستند که در این مناسبات ، رقابتشان از همه این شهرهای نامبرده متفاوت تر و رادیکال تر بوده و تا حدی بعضا به خصومت هم انجامیده است.
تقابل بین رشت و انزلی به حدی درحال جدی شدن است که نمود عینی آن را می توان در مسابقات فوتبال (دربی های گیلان) شاهد بود، رقابت بین این دو شهر البته پیشینه تاریخی دارد اما امروزه این خطر به وجود امده که نزد بعضی از مردمان به حالت دشمنی درآید و به حوزه های دیگر هم تسری پیدا کند. این درحالی است که بسیاری از مردمان رشت مقصد اصلی تفریحشان شهر انزلی است و همه ماها چندین و چندبار در طول سال به شهر انزلی می رویم و همچنین مردم انزلی هم برای خرید یا انجام کارهای اداری و حتی گشت و گذار و دیدار با اقوام و دوستانشان به شهر رشت می آیند.
حال چه عاملی باعث شده که مردمانی تا این حد نزدیک و با مراودات اقتصادی و مناسبات اجتماعی و اشتراکات یکسان فرهنگی و قومیتی ، البته بعضی از آن ها ، دچار چنان خصومت و نفرت پراکنی شوند که آوازه اش در سراسر ایران بپیچد. برای درک واضح تر این خصومت فقط کافی است برای یک بار هم که شده در مسابقات فوتبال بین تیم های رشت و انزلی حضور پیدا کنید تا به اوج این دشمنی ، البته تکرار می کنم در بعضی از آن ها، پی ببرید. انواع و اقسام فحاشی هایی که برخی از آن ها به صورت ترانه و شعر هم درآمده آدمی را دچار حیرت خواهد کرد. به راستی چرا بعضی از مردمان استانی که از نظر فرهنگ و تمدن و میهمان نوازی جزو برترین های کشورمان هستند در این مورد خاص اینچنین دچار بی فرهنگی شده وانگشت نمای سراسر کشور گشته اند.
به نظرم وقت آن رسیده که نخبگان و به ویژه جامعه شناسان و حتی روانشناسان با تحلیل ریشه ای این مشکل راهکاری برای از بین بردن این خصومت یا بهتر بگوییم کاهش آن ارایه دهند. در این بین منکر وظیفه اقشار دیگر نمی توان شد که هر کداممان وظیفه حل این معضل بر دوشمان است. برای شروع هم که شده باید با ایجاد کمپینی از ورزشکاران ، هنرمندان و گروه های مرجع اجتماعی و افراد و شخصیت های بانفوذ این دو شهر سعی در فروکش یا کنترل کردن این نزاع نامطلوب و بی دلیل کرد. باشد که آن روز فرا رسد...
*فعال و کنشگر سیاسی و اجتماعی